Różne

„Małżeństwo dla wszystkich”. A co to takiego?

We Francji szykuje się mała zmiana kodeksu cywilnego, która będzie oznaczać wielką zmianę cywilizacyjną. W kodeksie zostanie zmieniona definicja małżeństwa. Zamiast, jak dotąd, sformułowania w rodzaju: “małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”, będzie tam odtąd figurować sformułowanie w rodzaju: “małżeństwo to związek dwóch osób różnej lub tej samej płci”.