Media

Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. wyborczego protestu komitetu Rafała Trzaskowskiego

Jest decyzja Sądu Najwyższego ws. wyborczego protestu komitetu Rafała TrzaskowskiegoSąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu Rafała Trzaskowskiego. W uzasadnieniu decyzji SN podkreślił m.in., że poważnym mankamentem protestu jest brak dowodów na potwierdzenie stawianych zarzutów. Do rozpoznania pozostało Sądowi Najwyższemu jeszcze niespełna 200 spośród 5 800 zgłoszonych protestów.